Välj Språk
Skandinavien Webshop
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien Webshop
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

En komplett tjänst för installatörer och företag inom förnybar energi

Utgångspunkten för allt vi gör är att bygga starka och långvariga relationer med våra kunder

Kundservice

Vi sätter ett stort värde på att bygga upp långvariga relationer med våra kunder och erbjuda dom en förstklassig service. Vårt försäljningsteam på BayWa r.e. Nordic & Baltic ger alla kunder en omsorgsfull och individuell service. 

Vi stödjer dig i tekniska frågor som t.ex. utformning av monteringssystem och val av komponenter. Vi erbjuder även support vid installation av vårt monteringssystem, novotegra, och delar med oss av information om marknads- och produktutveckling genom aktuella webbinarier. 

Tillgång till vår omfattande produktportfölj

Vår omfattande produktsortiment innehåller allt som behövs till ditt solcellssystem, från moduler och växelriktare till batterisystem och elektriska tillbehör. Vi tillhandahåller även vårt innovativa monteringssystem novotegra. Vi erbjuder leverans till Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Upptäck vår webbutik

Våra varumärken

Kommersiella energilagringssystem 

BayWa r.e. är  specialister på energilagringssystem för storskalig och kommersiell användning. Med självständig energiproduktion och intelligenta styrsystem minskar elkostnaderna – vilket i sin tur har en positiv inverkan på verksamhetsresultatet. Ett annat plus är utjämningen av belastningstoppar vilket bidrar till minskade nätavgifter och energikostnader.

Vad kan ett kommersiellt batterisystem göra? 

Följande systemtekniker kan implementeras med ett kommersiellt batterisystem:

 • Användning av självgenererad energi

  För alla företag med en överproduktion av solenergi och energiförbrukning på kvällar och nätter:

  • Maximerar energiproduktion och självförsörjning
  • Minimerar energikostnader och utsläpp av CO2
  • Den självgenererande energianläggningen kan konverteras utan återhämtning från elnätet
  • Användningen av egenproducerad energi och UPS-skydd kan kombineras effektivt
 • Off-grid

  För alla fastigheter, kommersiella anläggningar, datacentraler, hotell, sjukhus m.m. som inte är anslutna till elnätet:

  • Utveckling av nät för ödrift med UPS-skydd med högspänningskvalitet och ett omfattande prestandautbud

  • Kan kombineras med dieselgeneratorer med minimerad körtid på diesel

 • Utjämna belastningstoppar

  For alle virksomheder med et forbrug over 100.000 kWh pr. år og kortvarige spidsbelastninger i forbruget som følge af periodisk anvendelse af f.eks. pumper og motorer:

  • Reducerar toppar i efterfrågan på elektricitet och minimerar nätavgifter, energikostnader och utsläpp av CO2
  • Letter trykket på elnettet
  • Udjævning af spidsbelastninger i realtid er muligt med UPS
 • Backup-strömtillförsel UPS

  For alle virksomheder med følsomme produktionsprocesser eller processer, der er sårbare og kræver beskyttelse, som f.eks. landbrug med husdyrhold:

  • Sikrer produktionskapital og strømforsyning på tidspunkter med fejl på elnettet med god spændingskvalitet
  • UPS-beskyttelse og forebyggelse af korte afbrydelser
  • Kan användas för utjämning av belastningstoppar i realtid

Utforska olika effektlagringssystem för industri och handel i vår webbutik.

Kontakta oss via din kontaktperson eller skicka en begäran genom vårt kontaktformulär.

Energilagring för bostäder

Självförsörjning av el blir en allt viktigare punkt för villaägare.Med tillförlitliga energilagringssystem kan användare lagra den energi som solcellsmodulerna har genererat för användning vid ett senare tillfälle. Våra experter hjälper till att välja rätt lösning för dina specifika behov.

Utforska olika energilagringssystem i vår webbutik.

Vilka fördelar har energilagringssystem för bostäder?

 • Energilagringssystem som kan integreras i solcellssystem blir allt viktigare för kunder som vill bli självförsörjande på el
 • Flexibilitet tack vare modulbyggda energilagringssystem
 • Våra noga utvalda energilagringssystem genomgår flera omfattande certifieringstester
 • Moderna energilagringssystem är enkla att installera och  är tekniskt pålitliga
 • Energilagringssystemen blir alltmer kompakta och estetiskt tilltalande
 • Möjlighet till laddning av eldrivna fordon

Våra leverantörer

eMobility-lösningar för dina kunder 

Många bilförare är fortfarande tveksamma till att köpa en elbil eftersom de tror att det inte finns tillräckligt många laddningsstationer. Enligt prognoserna kommer det dock i slutet av årtiondet att finnas dubbelt så många elbilar per laddningsstation som idag. Denna utveckling medför stora möjligheter för solenergibranschen. 

Laddningsstationer och laddboxar kan fungera som garanter för självförsörjning, främst i den privata sektorn. För att en elbil ska få positiva miljöeffekter måste den laddas med förnybar energi – helst elektricitet som genererats på bilägarens eget hustak.

Utforska eMobility-system i vår webbutik

Fördelarna med att kombinera ett solcellssystem med en laddningsstation för elbilar:

 • Sektoröverskridande symbios

   Kombinationen av värme, mobilitet och elektricitet är en garanti för prisvärda, enkla och bekväma energilösningar.

 • Självförsörjning

  Med en egen laddningsstation för elbilar kan bilförare minska sitt externa energiberoende. Det känns inte bara bra att använda egenproducerad el – utan du kan dessutom sänka, eller i bästa fall helt slippa, elräkningar. 

 • Företag

  Genom att tillhandahålla laddningsmöjligheter för elbilar kan företag bli mer attraktiva för potentiella kunder och anställda.

Våra partners

Tillbaka till toppen
Kontakta oss