Välj Språk
Skandinavien Webshop
Välj en annan sida
Nuvarande sida
Skandinavien Webshop
Hemsida / Land
Språk
Social Media
Hemsida / Land
Språk
Social Media

Spårning av webbplatstrafik och opt-out

Vilka uppgifter samlas in vid besök på webbplatsen?

1. Allmän information om användning av cookies

BayWa r.e. använder så kallade cookies och pixlar (nedan kallade ”cookies”) på webbplatsen. Det är små text- eller bildfiler som din webbläsare placerar på din enhet (dator, surfplatta, smartphone eller liknande) för att lagra viss information när du besöker vår webbplats med hjälp av denna enhet. Cookies godkänns av din webbläsare och syftar till att identifiera din enhet.

Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt. Endast cookien identifieras på din enhet. Personrelaterade uppgifter lagras endast efter uttryckligt samtycke eller när det är absolut nödvändigt för att kunna utföra de tjänster du önskar. 

Vissa cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. De gör att vi känner igen din webbläsare när du besöker oss nästa gång. Om du inte vill ha det så kan du göra inställningar i webbläsaren så att du tillfrågas om cookies och får möjlighet att godkänna enskilda cookies. Om du avaktiverar cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

I det följande förklaras omfattning av och funktion hos de cookies som BayWa r.e. använder på sin webbplats:

a. Funktionscookies
Med hjälp av så kallade funktionscookies lagras redan angivna uppgifter (t.ex. användarnamn, språkval eller den plats där du befinner dig) och användaren erbjuds bättre och personanpassade funktioner. Denna typ av cookies möjliggör dessutom funktioner, t.ex. uppspelning av videofilmer. Uppgifter samlas in anonymt; dina aktiviteter på andra webbplatser följs inte. 

b. Cookies för inställningar 
Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i. 

c. Analyscookies
Dessa cookies hjälper oss att samla in information om hur vår webbplats används, t.ex. antalet besökare och var trafiken kommer ifrån. Med hjälp av dessa uppgifter kan vi mäta webbplatsens effektivitet och arbeta för förbättringar. Analyscookies visar oss vilket innehåll som hämtas ofta resp. sällan, om felmeddelanden förekommer och hur användaren navigerar på vår webbplats. De insamlade uppgifterna sammanfattas och blir därmed anonyma. Användaren kan inte identifieras. Vi använder dessa cookies uteslutande för att förbättra prestandan och användarupplevelsen på de webbplatser som tillhör BayWa r.e. Om du inte är införstådd med den anonymiserade registreringen av ditt användarbeteende kan du förhindra den genom att avaktivera cookies i webbläsaren.

Till analyscookies räknas följande cookies som beskrivs nedan:

  • Google Analytics

d. Marknadsföringscookies
Marknadsföringscookies används i syfte att visa användaren relevanta och intresseanpassade reklamannonser. Dessutom används de för att mäta effektiviteten hos vissa kampanjer. Denna typ av cookies identifierar om en webbplats besöktes eller inte. Detta kan vidareförmedlas till tredje part. Cookies som syftar till att förbättra målgruppstilltalet och reklamen länkas ofta samman med tredje parts sidofunktionaliteter.

2. Konkret använda cookies

Användning av Google Analytics
Denna internetsida använder även Google Analytics, en internetanalystjänst från Google. Google Analytics använder så kallade cookies (små textfiler) som lagras på din dator och som gör att din användning av webbplatsen kan analyseras.

Den information om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) som erhålls via cookies överförs till en av Googles servrar i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för hemsidans ägare och visa de tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Vid behov kommer Google att överföra denna information till tredje part, förutsatt att detta föreskrivs i lag eller i den utsträckning tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag. Google sammankopplar aldrig din IP-adress med andra uppgifter från Google. Genom en inställning i webbläsarens programvara kan du förhindra installationen av cookies. Du bör dock vara medveten om att du i detta fall eventuellt inte har tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats förklarar du dig införstådd med bearbetningen av de uppgifter om dig som samlas in av Google på tidigare beskrivet sätt och i tidigare angivet syfte. 

Vi informerar om att denna webbplats uteslutande använder Google Analytics med ett avaktiveringstillägg ”_anonymizeIp()”. Hela din IP-adress lagras inte. Webbplatsens besökare kan inte identifieras.

Den rättsliga grunden för denna bearbetning är en intresseavvägning enligt art. 6 stycke 1 led f.) GDPR, varvid vårt berättigade intresse ligger i optimeringen av vår webbplats. 

Genom att installera en webbläsarplugin som avaktiverar Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kan du motsäga dig denna användning. Därmed meddelar du Google Analytics att ingen information om webbplatsbesöket ska förmedlas till Google Analytics. Utan ditt uttryckliga godkännande använder vi inte spårningsverktyg för att

  • samla in dina personuppgifter,
  • förmedla sådana uppgifter till tredje part och marknadsföringsplattformar eller
  • sammankoppla uppgifterna med dina övriga personuppgifter (namn, adress osv.)

Som alternativ till en webbläsarplugin eller i webbläsaren på mobila enheter, vänligen klicka på den här länk för att ändra ditt nuvarande samtycke (Opt-Out fungerar endast i webbläsaren och endast för denna domän).

Tillbaka till toppen