Vælg sprog
Skandinavien webshop
Vælg anden hjemmeside
Aktuel hjemmeside:
Skandinavien webshop
Hjemmeside / land
Sprog
Sociale medier

Vi tager ansvar

Til overblik

I 2017 satte BayWa r.e. et mål om at opnå en CO2-neutral drift fra 2018 og fremefter. Dette mål nåede vi ved at udligne alle CO2-emissionerne fra vores drift fra og med udgangen af 2018.  

Men det var kun begyndelsen. I 2020 lancerede vi vores rammebeskrivelse for bæredygtig drift 2025. Formålet var at udvide vores eksisterende bæredygtige initiavtiver, til at omfatte andet og mere end CO2-neutral drift. 

I rammebeskrivelsen for bæredygtighed 2025 lægger vi derfor vægt på, og opfordrer til, medarbejderdrevne bæredygtighedsinitiativer og -projekter, som fremmer sociale, økonomiske og miljømæssige mål. 

Vores bæredygtighedsstruktur

Vores rammebeskrivelse for bæredygtig drift 2025 er inspireret af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Blandt disse verdensmål har vi udvalgt 10 prioriterede mål, som skal fungere som en rettesnor for vores interne bæredygtighedsindsats, og dermed også bidrage til indfrielsen af FN's overordnede mål.​

Vores udvalgte verdensmål

Andet og mere end CO2

Vi anerkender, at bæredygtighed kræver en helhedsorienteret tilgang, og at det er en kontinuerlig process. For os handler bæredygtighed om andet og mere end CO2, og derfor stræber vi efter at arbejde med en lang række bæredygtighedsaspekter for samfundets, økonomiens og miljøets skyld. ​ 

Efter vi har fastlagt vores bæredygtighedsmål har vi nedsat arbejdsgrupper, der er sammensat af medarbejdere fra hele verden. Nogle af de prioriterede målsætninger, der bidrager direkte til vores bæredygtighedsmål 2025, er: "Fremme diversitet, lighed og inklusion", "Arbejde for bæredygtighed i vores forsyningskæder" og "Skabe øget accept af projekter om vedvarende energi". Vores arbejdsgrupper er allerede i fuld gang med at arbejde på disse mål. 

Et andet initiativ er vores foredragsserie om bæredygtighed. Denne interne foredragsserie har vi stablet på benene for at give vores medarbejdere mulighed for at lytte til og tale med førende forskere, aktivister og politiske beslutningstagere om forskellige aspekter inden for bæredygtighed. Vores første foredragsholder var professor Markus Rex, leder af MOSAiC-ekspeditionen til Arktis, som fortalte os om de første resultater fra ekspeditionen og hans opfordring til øjeblikkelig handling i forhold til klimaforandringerne.    

Vi vil fortsat opbygge og udvikle vores tilgang til bæredygtighed i de kommende år. Den rejse, vi har begivet os ud på, har ingen slutdestination. Den er snarere en måde at tænke og agere på, som hele tiden vil udvikle sig, og være med til at forme vores forretning.​ 

Vi sætter stor pris på, at du vil være med til at skabe forandringer sammen med os. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller vil høre mere om, hvordan vi arbejder med ovenstående mål, er du velkommen til at kontakte os

Vi er en del af BayWa Group  

… og gruppens bæredygtighedsforpligtelse 

I 2019 indførte BayWa Group en koncernklimastrategi, som opridser en række ambitiøse forpligtelser og mål.​ 

BayWa’s klimastrategi er baseret på Parisaftalen om global opvarmning. Et vigtigt udgangspunkt for vores arbejde er særrapporten om global opvarmning på 1,5 °C fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaforandring (IPPC), hvori der opfordres til øjeblikkelig handling i forhold til at imødegå klimaforandringer, binde CO2-udledninger og styre fremtiden for vores jord i en bedre retning. 

Som led i vores forpligtelse til at arbejde for klare og håndgribelige bæredygtighedsmål har BayWa Group meldt sig ind i RE100. RE100 er en sammenslutning af virksomheder, der offentligt har forpligtet sig til at anvende 100 % vedvarende energi i de kommende årtier.​ 

I sit andet år som medlem har BayWa AG opnået en B-klassifikation i Carbon Disclosure-projektet (CDP) og ligger over gennemsnittet både i Europa og i branchen som helhed.

I 2020 blev BayWa udnævnt af FN og Bloomberg til en af de 50 førende virksomheder inden for bæredygtighed og klima. Filmen, som blev udgivet i den anledning, viser, hvordan BayWa som et traditionelt konglomerat skaber fremdrift i landbrugs-, energi- og byggevaresektoren ved hjælp af bæredygtige innovationer.  

Det har vi nået i forhold til klimastrategiens mål 

Med afsæt i vores forretningsmodeller og vores ekspertise i sektoren for vedvarende energi arbejder vi hos BayWa r.e. for bæredygtighed og bidrager til BayWa AG's virksomhedsmål på koncernniveau. 

Siden 2018 er alle emissioner fra vores driftssteder, vognparker og forretningsrejser blevet 100 % CO2-kompenseret. BayWa r.e. er i gang med at implementere BayWa AG's koncernmål om at skabe endnu større kapacitet til produktion af vedvarende energi, og mellem 2017 og 2020 har vi udført vedvarende energiprojekter og leveret solpaneler til i alt 5 GW. 

Reduktion af drivhusgasser er en topprioritet for os. Derfor identificerer vi løbende nye potentialer for emissionsreduktioner og gennemfører reduktionsprojekter. BayWa r.e. er blevet forsynet med 100 % grøn elektricitet siden 2020, og energieffektivitet er en integreret del af Bæredygtighedsstruktur 2025. 

BayWa's klimastrategi

Vores klimaaftryk  

Som en del af BayWa Group har vi siden 2015 offentliggjort vores data vedrørende bæredygtighed, f.eks. vores energiforbrug og andre CO2-emissioner, i BayWa AG's årlige bæredygtighedsrapport. BayWa’s bæredygtighedsrapport udarbejdes i henhold til retningslinjerne i det internationalt anerkendte Global Reporting Initiative (GRI) og revideres af en ekstern, uvildig tredjepart. 

 • Rapportering

  Hidtil har vi rapporteret alle direkte emissioner fra vores driftssteder, faciliteter og vognparker (scope 1), vores indirekte emissioner såsom el-, varme- og køleforbrug (scope 2) og vores emissioner fra rejser (scope 3.6). Vi er i øjeblikket i gang med at udvide vores rapportering, så den kommer til at omfatte flere scope 3-kategorier. 

 • Reduktion

  På baggrund af de indsamlede data identificerer vi områder, hvor vi aktivt kan reducere vores CO2-aftryk, og hvor vi kan definere konkrete tiltag til at øge energieffektiviteten og dermed reducere vores emissioner. Af tiltag, der allerede er ved at blive gennemført, kan nævnes brug af LED-belysning på vores kontorer og lagre, overgangen til 100 % grøn el i 2020 og løbende udskiftning af vores vognpark med elbiler. 

 • Udligning

  Som en globalt aktiv virksomhed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt for os at operere helt CO2-frit. Derfor bliver de resterende emissioner fra vores driftssteder, vognpark og forretningsrejser udlignet med henblik på at reducere vores klimaaftryk yderligere. Hos BayWa r.e. har vi kompenseret for 100 % af vores drivhusgasemissioner siden 2018.​ 

  Udligningsprincippet er baseret på den tanke, at det ikke er afgørende for klimaet, hvor CO2'en udledes eller undgås. Derfor kan emissioner fra ét sted udlignes gennem CO2-reduktionsprojekter et fjernt sted, hvor projekterne er praktisk gennemførlige og giver sociale, og miljømæssige, fordele for lokalsamfundet.  

  I vores udvælgelse af eksterne kompensationsprojekter fokuserer vi på emissionscertifikater i høj kvalitet fra et mix af forskellige projekttyper og udbydere. I nedenstående casestudier har vi beskrevet et par af vores seneste projekter. 

Ved siden af vores seneste støtte til eksterne kompensationsprojekter har vi hos BayWa r.e. planer om at udvikle vores egne CO2-kompensationsprojekter i nær fremtid. 

 • Lesotho: Solsystemer til husstande

  I landdistrikterne i Lesotho er de fleste husstande ikke tilsluttet det offentlige forsyningsnet. Befolkningen lyser deres hjem op med stearinlys og petroleumslamper, som udleder miljøskadelig CO2 såvel som skadelig kulmonoxid. Især indendørs brug af petroleumslamper udgør en høj sundhedsrisiko for familierne. Atmosfair-projektet giver derfor husstandene adgang til soldrevne lamper og solsystemer til hjemmet. P.t. er der blevet installeret flere hundrede solsystemer – og Atmosfair har planer om at forsyne mere end 30.000 husholdninger i Lesotho med solsystemer. Læs mere

 • Cambodia: Skovbeskyttelse

  Cardamom Rainforest Landscape er en af de sidste ufragmenterede regnskove, der er tilbage i Sydøstasien, og en vigtig del af det indisk-burmesiske hotspot for biodiversitet. Ved brug af globale bedste praksisser for skovbeskyttelse og samfundsudvikling forhindrer Southern Cardamom REDD+-projektet mere end 3.000.000 ton CO2-emissioner årligt og beskytter 497.000 hektar tropisk regnskov i det sydvestlige Cambodia. Dette område er af stor global betydning for økosystemet, beskyttelsen af dyre- og plantelivet ogsamt lokalsamfundenes eksistensgrundlag. Det fungerer desuden som regionens vigtigste afvandingsområde, klimaregulator og CO2-dræn.​ Læs mere

Indhold

  Kontakt

  Om du har frågor relaterade till våra hållbarhetsinitiativ, vänligen kontakta oss sustainability(at)baywa-re.com

  Tilbage til toppen
  Kontakt os